Haberler

Kasım 17, 2016

17 Kasım 2016 Tarihinde Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kazakistan Stratejik Araştırma Enstitüsü (KISI) Uzman Araştırmacılarından Dr. Lesya Karataeva “Bilgi Güvenliği: Kazakistan’da Zorluklar, Riskler ve Tehditler” Konulu Seminer Verdi.

Dr. Lesya Karataeva seminerinde ana hatlarıyla Kazakistan’da bilgi güvenliği alanındaki gelişmeler,  riskler ve potansiyel tehditler konularına değindi. Kazakistan’da bilgi güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik 2011 yılında Bilgi Güvenliği Konsepti 2013-2017’nin hazırladığını ifade etti.
Kasım 24, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü, T.C. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Birlikte 22 Kasım 2016 Tarihinde Düzenlediği “Avrasya Düşünce Kuruluşları Buluşması” Sempozyumu Başlamıştır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın finansal destekleriyle 22 Kasım 2016 tarihinde Türkiye'nin başkenti Ankara şehrinde "Avrasya Düşünce Kuruluşları Buluşması" Sempozyumunu düzenledi.
Kasım 25, 2016

24 Kasım 2016 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Juldız Baizakova “Orta Asya Devletlerine Güvenlik Alanında Amerika Birleşik Devletleri’nin Yardımları” Konulu Seminer Verdi.

‘‘Orta Asya Devletlerine Güvenlik Alanında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Yardımları’’ adlı seminerinde Juldız Baizakova, ana hatlarıyla askeri ve güvenlik alanlarındaki proje ve programlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Bunun yanı sıra program bütçelerindeki değişikliklerin nedenlerine değinen Baizakova, ABD’nin Orta Asya’da güvenlik ve istikrarın sürdürebilir olmasını amaçladığını ve bu doğrultuda çeşitli programlara finansal destek vermenin yanında yerli personele eğitim desteği sağladığını belirtti.
Aralık 2, 2016

2 Aralık 2016 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi” Tarih Bölümünden Prof. Dr. Salih Yılmaz “Avrasya’da Türkiye’nin Rolü” konulu seminer verdi.

Prof. Dr. Salih Yılmaz Avrasya'da Türkiye'nin rolü isimli seminerinde ana hatlarıyla Avrasya Ekonomik Birliğinin geleceği, Avrasya bölgesindeki jeo-politik sorunlar ile Türkiye’nin Avrasya medeniyetinin güçlenmesindeki rolü konuları hakkında bilgiler sundu.
Aralık 4, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü, Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi ile birlikte 2 Aralık 2016 tarihinde “Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlamak” isimli panel düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi’nin ölümünün 850.yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edilmesi ile birlikte düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Avrasya Araştırma Enstitüsü, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ile birlikte “Hoca Ahmet Yesevi’yi anlamak” konulu panel düzenledi.
Aralık 6, 2016

S.D. Asfendiyarov Ulusal Tıp Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi’nin vefatının 850.yılı ile Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 25.yıldönümü çerçevesinde «Ebedi Ülke Temelleri: Ortak Hedef, Ortak Gelecek, Ortak Çıkar» isimli konferans düzenlendi.

Konferansa Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek, Erzincan Üniversitesinden Doç. Dr. Haydar Efe, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinden Prof. Dr. İslam Jemeney katıldı. Konferansın moderatörlüğünü S.D. Asfendiyarov Ulusal Tıp Üniversitesi Doçent Bisembayeva Zinagul Ubaydaykızı yaptı.
Aralık 8, 2016

AAE Araştırmacıları Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesinin Düzenlediği Kazakistan Bağımsızlığının 25. Yıldönümü Çerçevesinde “Bağımsız Kazakistan’ın Sosyo-Ekonomik ve Politik Gelişimi ile Uluslararası Rolü” Adlı Uluslararası Konferansa Katıldı.

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Konferansa Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün Müdürü, Dr. Valihan Kalıjanov, Nazarbayev Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Alexandr Morrison, Intellek Orda Uluslararası Sosyal ve İnsani Araştırma Entegrasyon Enstitüsü’nün Müdürü, Prof. Dr. Sattar Majitov ...
Aralık 9, 2016

08 Aralık 2016 Tarihinde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Doğu Araştırmaları Fakültesinden Doç. Dr. Jomart Jenis “Kazakistan ve İran İlişkileri: Geçmişi ve Mevcut Durum” Adlı Seminer Verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsünde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Doğu Araştırmaları Fakültesinin Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jomart Jenis Kazakistan ve İran arasındaki tarihsel bağlantıları, ekonomik ve siyasi ilişkiler ile birlikte uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki iki ülke arasındaki diyaloglar konuları hakkında bilgiler verdi.
Aralık 12, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacıları 12 Aralık 2016 Tarihinde Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinde Düzenlenen “Kazakistan’ın Bağımsızlığının 25.Yılındaki -Ekonomisinin Genel Durumu” Çalıştayına Katıldı.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu çalıştaya Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in adına Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Aidarbek Amirbek, enstitü araştırmacılarından Cengizhan Canaltay, Kazak Otomobil ve Yol Enstitüsünden Dr. Askar Rahimbayev, Freiburg Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hesse Reichard ...
Aralık 13, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Nevzat Şimşek, 09 Aralık 2016 Tarihinde Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde Düşünce Kuruluşları Başkanlarıyla Görüştü.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek, 09 Aralık 2016 Tarihinde Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde 22-23 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen Avrasya Düşünce Kuruluşları Buluşmasına katılan düşünce kuruluşlarının başkanlarıyla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.