Haberler

Eylül 29, 2017

28 Eylül 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Kanat Makhanov, “Avrasya Ekonomik Birliği: Ticarete Dayalı Bir Vizyon” Başlıklı Seminer Verdi.

Kanat Makhanov seminerinde ana hatlarıyla Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) kuruluş tarihçesi, birliğin üye ülkeler açısından ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki önemi ve ticari ilişkiler konuları hakkında çeşitli bilgiler sundu. AEB’yi kurma fikrinin ilk olarak 1990'lı yıllarda Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev tarafından önerilmiş olduğunu belirtmenin yanı sıra birliğin temellerinin bu tarihlerde atıldığını dile getirdi.
Ekim 6, 2017

05 Ekim 2017 Tarihinde Şokan Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ziyabek Kabuldinov “Rus İmparatorluğu’nun Kazakistan’daki Dini Politikası” Konulu Seminer Verdi.

Semineri, Şokan Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. ZİYABEK KABULDINOV sundu. Sayın Prof. Dr. Ziyabek Kabuldinov sunumunda, bugüne kadar çok fazla incelenmemiş konulardan biri Çarlık Rusya’sının Orta Asya’da ve özellikle Kazak Hanlığında yürüttüğü dini siyaseti anlattı.
Ekim 11, 2017

11 Ekim 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vakur Sümer “Gılım Ordası” Merkezi Bilimsel Kütüphanesini Ziyaret Etti.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vakur Sümer, Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay ve araştırmacı Ömirbek Hanay “Gılım Ordası” bünyesinde bulunan Merkezi Bilimsel Kütüphane yetkililerinden Merkezi Bilimsel Kütüphane Müdürü Karlıgaş Eskendirkızı ve Merkezi Bilimsel Kütüphane Nadir Bulunan Kitaplar ...
Ekim 12, 2017

12 Ekim 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay “Orta Asya’nın Görünmeyen Gücü: İşçi Dövizi Dinamikleri” Konulu Seminer Verdi.

Cengizhan Canaltay, seminerinde, ana hatlarıyla son dönemde işçi dövizi dinamiklerinde yaşanan son gelişmeler, bu gelirlerin işçi göçmenlerin aileleri ve ülkeleri için önemi konularına değindi. İşçi göçmenlerin ailelerine gönderdikleri paraların miktarlarının bireysel bazda fazla olmamasına rağmen küresel çapta oldukça büyük miktarlara dönüştüğünü ifade etti.
Ekim 18, 2017

18 Ekim 2017 Tarihinde Milli Tarım Üniversitesine bağlı Ruhani Canlanma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abzhanov Hangeldy “Ulusal ve Ortak Türk Tarihini İnceleme Metodolojisi” Konulu Seminer Verdi.

Prof. Dr. Abzhanov Hangeldy seminerinde ana hatlarıyla tarih yazımı, tarihin değişmesine neden olabilecek sebepler ve Kazak tarihinde iz bırakmış önemli şahsiyetler hakkında çeşitli bilgiler sundu. Tarih yazımında akademik çalışmanın ve kullanılan metodolojinin gerçeğe giden yolda oldukça önemli olduğunu ifade etti.
Ekim 21, 2017

20 Ekim 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vakur Sümer ve Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinde Konferansa Katıldılar.

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Birleşmiş Milletler, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı: Güvenlik ve İşbirliğinde 25 Yıl” adlı Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinde düzenlenen konferansa katıldılar.
Ekim 27, 2017

26 Ekim 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Daniyar Nurbayev “Kazakistan Ulusal Bankası’nın Bağımsızlığı” Konulu Seminer Verdi.

Daniyar Nurbayev, seminerinde, ana hatlarıyla merkez bankalarının kurulma nedenleri ve ülke ekonomilerinde üstlendikleri roller hakkında çeşitli bilgiler sundu. Merkez bankalarının işleyişlerinde kararlarını genelde zaman tutarsızlığı teorisine göre aldıklarını belirtti.
Ekim 31, 2017

31 Ekim 2017 Tarihinde Ünlü Türk Şair ve Yazarı Yavuz Bülent Bâkiler, “Şah damarımız Türkçe” İsimli Seminer Verdi.

Şair Yavuz Bülent Bâkiler seminerinde ana hatlarıyla dilin hayati önemi, Türk milletinin şah damarı olan Türkçe’nin zenginliği, insani gelişme ve aklı iyi kullanabilme açısından dilin ve kitabın rolü hakkında çeşitli bilgiler sundu.
Kasım 3, 2017

3 Kasım 2017 Tarihinde Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Akimzhan Arupov “Avrasya Ekonomik Birliği’nde İşbirliğinin Entegrasyon Etkileri” Konulu Seminer Düzenlendi.

Prof. Dr. Akimzhan Arupov seminerinde ana hatlarıyla Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) kuruluş süreci, bu süreçte yaşanan zorluklar ve elde edilen başarılar konularına değindi. AEB’nin ekonomik birlik olma yolunda geçtiği süreçlere değinerek bu kapsamda imzalanan önemli antlaşmalardan bahsetti.
Kasım 7, 2017

Türk dili öğretmeni aramaktayız

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Türk dili öğretmeni aramaktadır. Ders programının belirlenmesinde öğretmen ve öğrenciler kendi aralarında hafta içi veya hafta sonu olarak anlaşacaklardır. Ders saati hafta da iki gün 90’ar dakikadır. Öğretmen maaşı 65000 Tengedir.  Eğer bizimle çalışmak isterseniz aşağıdaki numarayla bağlantıya geçebilirsiniz.