Haberler

Kasım 10, 2017

9 Kasım 2017 Tarihinde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uzak Doğu Bölümü Öğretim Üyesi Renata Kudaybergenova “Gölge Eğitim: Asya Bölgesi’nin Gizli Sorunları” Konulu Seminer Verdi.

Seminerinde Renata Kudaybergenova, ana hatlarıyla genel eğitim sistemindeki sorunlar, gölge eğitim ekonomisi ve özel dersler hakkında çeşitli bilgiler sundu. Sunum sırasında, başta Kazakistan olmak üzere ABD ve Güney Kore gibi ülkelerde gölge eğitim uygulamalarına odaklandı.
Kasım 14, 2017

14 Aralık 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Prof. Dr. Gülnar Nadirova “Amerikan Kaynaklarında Siyasal İslam’ın Gelişmesindeki Bazı Eğilimler” Konulu Seminer Verdi.

Prof. Dr. Gulnara Nadirova "Amerikan Kaynaklarında Siyasal İslam'ın Geliştirilmesindeki Bazı Eğilimler" başlıklı seminerini sundu. Sunumunda Nadirova, "Siyasal İslam" olgusu hakkında çeşitli bilgiler vermenin yanı sıra ana hatlarıyla akademide, toplum arasında ve politik çevrelerce kullanılışı üzerine ilgi çekici bilgiler paylaştı.
Kasım 16, 2017

16 Kasım 2017 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Dr. Dauren Aben “Semipalatinsk Test Sahasında Sovyet Nükleer Denemelerinin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Sonuçları” Başlıklı Seminer Verdi.

Seminerinde Dr. Dauren Aben, ana hatlarıyla Semipalatinsk nükleer test poligonunda yapılan denemeler ve bu nükleer testlerin yarattığı çevresel ve sağlık sorunları hakkında detaylı bilgiler sundu. Test sahası hakkında vermiş olduğu bilgiler arasında, test sahasının 1947 yılında kurulduğunu ve 18 bin kilometrekarelik geniş bir alanı kapladığını bildirdi.
Kasım 23, 2017

23 Kasım 2017 tarihinde Ikılas Kazak Halk Müzik Aletleri Müzesi Bilim Bölümü Başkanı Daulet Zhailybayev “Kazakistan’daki Türk Halklarının Etno-Kültürel Yönü: Azerbaycan Örneği Üzerine” Başlıklı Seminer Verdi.

Seminerinde Daulet Zhailybayev ana hatlarıyla, Kazakistan’daki Türk halklarının mevcut etno-kültürel durumu ve onların ülkedeki etnik birlik ve beraberliğin korunmasındaki etkili rolünden bahsetti. Kazakistan’daki Azerbaycanlılar hakkında detaylı bilgiler sunmanın yanı sıra, Kazakistan’ın kültürel politikasının temel mekanizmaları hakkında da kapsamlı bilgiler verdi.
Kasım 30, 2017

30 Ekim 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Omirbek Hanayi “Çin Dış Politikasında Orta Asya” İsimli Seminer Verdi.

Omirbek Hanayi seminerinde ana hatlarıyla Çin için Orta Asya bölgesinin jeostratejik ve jeopolitik önemini incelemenin yanı sıra, Çin’in Orta Asya’ya yönelik dış politikasının mevcut durumu, Çin ve Orta Asya arasındaki ticari-ekonomik ilişkiler ve Çin’in Orta Asya’daki yumuşak güç oluşturma çabaları hakkında çeşitli bilgiler sundu.
Aralık 7, 2017

7 Aralık 2017 Tarihinde KIMEP Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nurseit Niyazbekov “Kazakistan’ın Sosyal Sermayesinin Gelişimindeki Zorluklar” Konulu Seminer Verdi.

Dr. Nurseit Niyazbekov seminerinde, ana hatlarıyla sosyal sermaye konusunda literatürde yer alan araştırmalardan bahsetti. Bu araştırmalar arasında, sosyal sermaye terimini ilk defa kullanan Prof. Dr. Robert Putham’ın çeşitli çalışmalarından bahsetti.
Aralık 21, 2017

21 Aralık 2017 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Kazakistan’ın Bağımsızlığının 26. Yıldönümü çerçevesinde “Kazakistan-Türkiye İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı panel düzenledi.

Panelde, Kazakistan’ın Bağımsızlığının 26. Yıldönümünde Kazakistan ve Türkiye ilişkileri ana hatlarıyla; tarih, edebiyat, eğitim ve dış politika eksenlerinde incelenmiş olup çeşitli görüşler ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Kazakistan ve Türkiye’nin arasında farklı alanlarda güçlenen ilişkilerin günümüze kadar olan sürecine değinilmiş; bu süreçte karşılaşılan eğitim alanındaki denklik sorunları gibi meselelerden bahsedilmiştir.
Aralık 26, 2017

26 Aralık 2017 Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ordu Milletvekili Sayın Metin Gündoğdu ve Almatı Başkonsolosu Sayın Rıza Kağan Yılmaz Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü Ziyaret Etti.

26 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ordu Milletvekili Sayın Metin Gündoğdu ve Almatı Başkonsolosu Sayın Rıza Kağan Yılmaz Enstitümüz’ü ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Enstitümüz’ün personeli ile bir toplantı gerçekleştirildi.
Aralık 27, 2017

27 Aralık 2017 Tarihinde Muğla Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Akar ve Doç. Dr. Kenan Koç Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü Ziyaret Etti.

Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasıyla başlayan toplantı, Akar ve Koç’un konuşmalarıyla sürdü. Koç konuşmasında insanoğlunun temel iletişim aracı olan dilin sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve daha birçok alanda toplumları buluşturan ve bir toplum olarak oluşmalarını sağlayan ana araçlardan birisi olduğunu ifade etti.
Aralık 29, 2017

28 Aralık 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Lidiya Parkhomchik “Hazar Bölgesine Yönelik İran Stratejisinde Güncel Gelişmeler” Konulu Seminer Verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü, 28 Aralık 2017'de Lidiya Parkhomchik tarafından sunulan "Hazar Bölgesine Yönelik İran Stratejisinde Güncel Gelişmeler" başlıklı bir seminer düzenledi. Sunumunda Lidiya Parkhomchik, İran'ın Hazar Denizi ile ilgili mevcut stratejik vizyonunu anlattı.