Haberler

Mayıs 10, 2020

10 Mayıs 2020 Tarihinde Tobb Etü Uluslararası Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Oğuz Diriöz, “COVID-19 Ve Ötesi: Dünya Siyaset Ve Ekonomisinde Beklentiler” Başlıklı Seminer Verdi.

Dr. Ali Oğuz Diriözseminerinde, “COVID-19”mücadelesinde dünyanın bir çok yerinde, ulus devletin küreselleşme karşısındaki önemini anlattı. Devletlerin ulusal sağlık sistemleri ne kadar güçlü ise, “COVID-19”salgınına karşı o kadar daha iyi mücadele verebildiklerini ifade etti. Türkiye’nin genel olarak sağlık sistemine değinen Dr. Ali Oğuz Diriöz, bu süreçte sağlık çalışanların ortaya koyduğu çalışma […]
Mayıs 14, 2020

14 Mayıs 2020 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Araştırmacısı Dr. Zhandos Ranov “COVID-19 Salgınının Orta Doğu ve Orta Asya Üzerindeki Etkileri” Konulu Seminer Verdi.

Dr. Zhandos Ranov seminerinde, korona virüs (bilimsel ifadesiyle “COVID-19”) salgınının dünyaya yayılmasıyla 2020’de Orta Doğu ve Orta Asya bölgesindeki ekonomik büyümenin %-2,8’e kadar düşeceğini dile getirdi. Bu ise, 2008 yılındaki küresel mali krizi sırasındaki büyüme oranından ve 2015 yılındaki petrol fiyatı şokundan daha düşük bir orandır. “COVID-19” salgınının başladığından bu […]
Mayıs 21, 2020

21 Mayıs 2020 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Uzman Araştırmacısı Dr. Dauren Aben “Kazakistan’daki Askeri Depo Patlamaları: Öğrenilmeyen Dersler” Konulu Seminer Verdi.

Dauren Aben seminerinde, Temmuz 2019’da, Kazakistan’ın Türkistan bölgesinin Arys şehrinde askeri depolarda mühimmat patlamaları meydana geldiğini belirterek, bunun sonucunda üç kişinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını dile getirdi. Patlama nedeniyle 44 bin kişinin tahliye edildiğini dile getiren Dauren Aben, gerçekleşen söz konusu olayın büyük sosyal sorunlar yarattığını açıkladı. Patlama sırasında […]
Mayıs 28, 2020

28 Mayıs 2020 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Seminerde Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mangır, “COVİD-19 Etkisinde Avrasya Ekonomileri” Başlıklı Tebliğ Sundu.

Prof. Dr. Fatih Mangır seminerinde, koronavirüs (bilimsel ifadesiyle “COVID-19”) salgınının dünya ekonomisini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde etkilediğini dile getirdi. Sağlık ile ekonomi arasındaki ilişkinin çok önemli bir şekilde ortaya çıktığını belirten sunucu, dünyada yaşanan COVID-19 salgınının istatistiki bilgilerine değindi. Türkiye’de COVID-19 salgınının başladığı günlerde %10 civarında başlayan ölüm […]
Mayıs 28, 2020

28 Mayıs 2020 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Araştırmacısı Erkinbek Turgunov, “Kazakistan’ın Başkentinin Taşınma Nedenleri” Başlıklı Seminer Verdi.

Erkinbek Turgunov seminerinde, 1917 yılında Alaş aydınlarının seçtigi Semey şehrinden başlayarak, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’ın 32 kriteri dikkate alarak seçtigi Nur-Sultan’a kadar başkent unvanı taşıyan şehirleri tek tek dile getirdi. Turgunov ayrıca, Dünya genelinde başkent değiştirme veya taşımayla ilgili alınan kararların yerine getirilmesi ve bu hususta yaşanan birtakım zorluklara […]
Haziran 4, 2020

04 Haziran 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Merthan Dündar Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün etkinliği çerçevesinde “Uzak Doğu ve Orta Asya İlişkileri” başlıklı bir seminer verdi.

Prof. Dr. Ali Merthan Dündar seminerinde koronavirüs (bilimsel ifadesiyle “COVID-19”) salgınının Çin’de ortaya çıktığını hatırlatarak, tüm dünyada dengeleri değiştirdiğini dile getirdi. Yoğun nüfusa sahip olan yerlerde bu tip salgınların ortaya çıkma şansının yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, bu salgının Çin’e siyasi ve ekonomik anlamda çok ciddi […]
Haziran 4, 2020

4 Haziran 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü, “COVID-19 Etkisinde Yeni Küresel Eko-Politik Gündem” başlıklı panel düzenledi.

Panele; Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Öztürkler “COVID-19 Krizi Sonrasında Uzun ve Kısa Küreselleşme”, Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer “Pandemi Sonrası Süreçte Yeni Küresel Güç Dengeleri Üzerine”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Diriöz “Kaynak Değişimi ve Milli […]
Haziran 4, 2020

04 Haziran 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı İlana Dautova, “Güney Kore ve Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Güncel Ekonomik İlişkileri” başlıklı seminer verdi.

İlana Dautova seminerinde, Orta Asya bölgesinin Güney Kore için ekonomik olarak cazip bir bölge olduğunu açıklayarak, bölge ülkelerinin yeraltı mineralleri açısından zengin kaynaklara sahip olduklarının altını çizdi. Güney Kore ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 1992’den 2010’a kadar 180 kat artığını belirten sunucu, Güney Kore’nin tüm Orta Asya ülkeleri […]
Haziran 11, 2020

11 Haziran 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Almas Junisbayev, “II. Dünya Savaşı Yıllarında Kazakistan’ın Askeri Birlikleri (1941-1945)” başlıklı seminer verdi.

Almas Junisbayev, ana hatlarıyla II. Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği’ne bağlı cumhuriyetlerin Naziler’in idaresindeki Almanya’ya karşı “Büyük Vatanseverlik Savaşı” adı verilen bir savunma gerçekleştirdiklerini aktardı. Junisbayev, seminerinde, Kazakistan topraklarında oluşturulan süvari birliklerinin tarihine odaklandı. Öncelikle söz konusu Kazak süvari birliklerinin tarihinin Kazakistan için çok önemli ve fakat en az çalışılan […]
Haziran 18, 2020

18 Haziran 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Dr. Azimzhan Khitakhunov “Küresel ve Avrasya Tarımının Gelecek Perspektifleri” başlıklı seminer verdi.

Dr. Azimzhan Khitakhunov seminerinde, tarımdaki küresel eğilimlere dikkat çekerek, tarım sektöründe dünya çapındaki üretime ve ticarete yakından değindi. Dünya değer zincirinin bu alandaki önemini anlatan sunucu, gelişmekte olan ülkelerin hem tarımsal üretimde hem de dünya ticaretindeki rolünün arttığını belirtti. Bu özellikle Çin ve Hindistan için geçerlidir, ancak, gelişmiş ülkelerin dünya […]