Haberler

Şubat 27, 2016

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sönmez Kutlu Sovyet Sonrası Dönemde Türk Toplulukları Arasındaki Etkili Olmaya Başlayan Üç Tarz-ı Dindarlık ve Aralarındaki Rekabet” adlı seminer verdi.

Prof. Dr. Sönmez Kutlu seminerinde ana hatlarıyla üç tarz-ı dindarlığın tarihte ortaya çıkışı, aralarındaki rekabetin tarihçesi ve Sovyet sonrası dönemdeki durumları hakkında bilgiler sundu. İslam anlayışında Arap, Fars ve Türk unsurunun bulunduğunu ve hepsinin bunu farklı yaşadığını ifade ederek, bu üç anlayışın özünde aynı ama aralarındaki farkın sadece metodolojik bakış açısı olduğunu belirtti.
Mart 1, 2016

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sönmez Kutlu Sovyet Sonrası Dönemde Türk Toplulukları Arasındaki Etkili Olmaya Başlayan Üç Tarz-ı Dindarlık ve Aralarındaki Rekabet” adlı seminer verdi.

Prof. Dr. Sönmez Kutlu seminerinde ana hatlarıyla üç tarz-ı dindarlığın tarihte ortaya çıkışı, aralarındaki rekabetin tarihçesi ve Sovyet sonrası dönemdeki durumları hakkında bilgiler sundu. İslam anlayışında Arap, Fars ve Türk unsurunun bulunduğunu ve hepsinin bunu farklı yaşadığını ifade ederek, bu üç anlayışın özünde aynı ama aralarındaki farkın sadece metodolojik bakış açısı olduğunu belirtti.
Mart 9, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in “Dünya Kazakları Cemiyeti” Başkan Yardımcısı Talğat Mamaşev ile Görüşmesi

9 Mart 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek "Dünya Kazakları Cemiyeti" Başkan Yardımcısı Talğat Mamaşev ile ikili görüşmede bulundu. Görüşme esnasında Doç. Dr. Nevzat Şimşek enstitünün Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin misyonu ve vizyonu çerçevesinde faaliyette bulunduğunu, bu doğrultuda genel olarak Avrasya bölgesine yönelik, özel olarak Türk dili konuşan devlet ile topluluklarla ilgili bilimsel araştırmaları yaparak, bu alandaki çeşitli etkinliklere devam edildiğini dile getirdi ve yapılan etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.
Mart 11, 2016

11 Mart 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Türer “Yesevi Modern Dünyaya Ne Söyler? “Ahlaki Bakış”” adlı seminer verdi.

Prof. Dr. Celal Türer seminerinde kendilik bilincinin zayıfladığını ve bu bilincin oluşturulmasında geçmişle bağlantımızın önemi ve Ahmet Yesevi’nin ahlak üzerine düşüncelerinin yararı konularına değindi. Geleneksel toplumların modernleşme süreçlerinde melez ve sentez toplumların oluştuğunu belirten Prof. Dr. Celal Türer bu oluşumların uzun vadede yeni ufuklar açamadığını ifade etti.
Mart 13, 2016

11 Mart 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu, Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi işbirliği ile “Bir Dava Adamı Olarak Mehmet Akif” isimli panel düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu himayelerinde, Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi işbirliğinde İstiklâl Marşının Kabulünün 95. ve Mehmet Akif Ersoy’un Vefatının 80. Yıl dönümü anısına “Bir Dava Adamı Olarak Mehmet Akif” isimli panel düzenlendi. Panelin amacı İstiklal marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 95. inci yılını anmak ve yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy’un eserleri, hayatı ve Kurtuluş savaşı sırasındaki şiirleri, vaazları ile milletine manevi önderliği konuları hakkında bilgi vererek onun Kurtuluş Savaşına katkılarını tekrar hatırlamaktır.
Mart 17, 2016

17 Mart 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Dr. Erkin Baidarov “Özbekistan’ın Etnik Yapısı ve Kimlik Problemleri” adlı seminer verdi.

Dr. Erkin Baidarov Özbekistan’ın etnik yapısı ve kimlik problemleri konulu seminerinde ana hatlarıyla Özbekistan’da yaşayan başlıca etnik gruplar, kültür merkezleri ve azınlıkların haklarını koruyan ilgili kanun maddeleri hakkında bilgiler sundu.
Mart 19, 2016

18 Mart 2016 tarihinde TİKA Kazakistan Koordinatörü sayın Mehmet BODUR beraberinde TİKA Almatı temsilcisi ile birlikte Avrasya Araştırma Enstitüsünü ziyaret etmiştir.

Ziyaret esnasında Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat ŞİMŞEK Enstitünün Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin misyonu ve vizyonu çerçevesinde faaliyette bulunduğunu, bu doğrultuda Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin gelişimine katkı sağlamayı ve Türk dili konuşan devlet ile topluluklarla ilgili bilimsel araştırmaları yaparak bu alandaki çeşitli projelere destek verilmeye devam edildiğini dile getirdi.
Mart 23, 2016

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin mezunlarının bir araya geldiği ilk “Ahmet Yesevi Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Buluşması” yemekli toplantısı 21 Mart 2016 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesi Oteli’nde gerçekleşmiştir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi mezunlarını her yıl bir araya getirmeyi hedefleyen bu ilk toplantıda özelikle Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin mezunu olmanın önemine vurgu yapılmıştır. Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in konuşmasıyla başlayan yemekte, hem daha önce mezun olan ve çeşitli yerlerde görev yapan öğrenciler hem de halen okumakta olan öğrenciler duygu ve düşüncelerini dile getiren konuşmalar yapmışlardır.
Mart 30, 2016

29 Mart 2016 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Orçan “Alafrangadan Alamerikanlaşmaya Dünya Toplumlarının Modernleşme Serüveni” adlı seminer verdi.

Prof. Dr. Mustafa Orçan “Alafrangadan Alamerikanlaşmaya Dünya Toplumlarının Modernleşme Serüveni” konulu seminerinde ana hatlarıyla çağdaşlaşma, modernleşme ve Batılılaşma kelimelerinin anlamları ile tipleri hakkında bilgiler sundu. Ayrıca, Alafranganlaşma ve Alamerikanlaşma terimlerini açıklayarak toplumların sosyo-ekonomik durumları üzerine değerlendirmeler yaptı
Nisan 5, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü Direktörü Sayın Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in “Ömürzak Aytbayuly Aytbayev’in 80 Yaş Gününü Kutlama Toplantısına” Katılımı

5 Nisan 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek "Uluslararası Kazak Dili Toplumu'nun" Başkanı Ömürzak Aytbayuly Aytbayev'in 80 Yaş Gününü Kutlama Toplantısına katıldı. Toplantı esnasında Doç. Dr. Nevzat Şimşek Ömürzak Aytbayuly'nın 1997-1998 yıllarında Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde profesör olarak dersler verdiğini ve üniversitenin bilimsel çalışmaları ile genç neslin yetişmesine büyük katkıların olduğunu söyledi.