Haberler

Nisan 27, 2017

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Günal, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Emin Arat, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Köse ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız AAE‘yi Ziyaret Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Günal, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse Kazakistan ziyareti kapsamında Almatı’da Avrasya Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Görüşmeye ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız katıldı.
Mayıs 5, 2017

4 Mayıs 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Saule Akhmetkaliyeva “Paris İklim Değişikliği Anlaşması” Konulu Seminer Verdi.

Saule Akhmetkaliyeva Paris iklim değişikliği anlaşması seminerinde ana hatlarıyla anlaşma hakkında detaylı bilgiler vermenin yanında anlaşmanın avantajları ve dezavantajları ile ilgili bilgiler sundu. Paris anlaşmasının Birleşmiş Milletler çerçevesinde iklim değişikliği sorunu ile ilgili bir anlaşma olduğunu dile getirdi.
Mayıs 11, 2017

11 Mayıs 2017 Tarihinde Orta Asya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (CAISS) Eş Kurucularından Anna Gussarova “Rusya’nın Kazakistan ve Orta Asya’daki Yumuşak Gücü” Konulu Seminer Verdi.

Anna Gussarova Rusya’nın Kazakistan ve Orta Asya’daki yumuşak gücü adlı seminerinde yumuşak güç kavramı, Rusya’nın yumuşak güç anlayışı ve bu doğrultuda atılan adımlar hakkında çeşitli bilgiler sundu. Rusya’da 2008 yılında kurulan devlete bağlı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri Federal Ajansı ...
Mayıs 18, 2017

18 Mayıs 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Dr. Azhar Serikkaliyeva “Çin’in Şangay İşbirliği Örgütü’nün Gelişimine Bakışı” Konulu Seminer Verdi.

Dr. Azhar Serikkaliyeva Çin'in Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) gelişimine bakışı adlı seminerinde ana hatlarıyla ŞİÖ’nun gelişim süreci, üyeler arası diyalog ve genişleme stratejisi konularında çeşitli bilgiler sundu. Adının Şangay olması nedeniyle bazı Batılı analistler tarafından Çin’in kurmuş olduğu bir organizasyon olarak görüldüğünü dile getirdi.
Mayıs 19, 2017

19 Mayıs 2017 Tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve Halil Burak Sakal “Orta Asya’da Enerji ve Çevre Konularının Kesişimi” Konulu Proje Toplantısına Katıldılar.

Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve Halil Burak Sakal konuşmalarında ana hatlarıyla üzerinde çalışmakta oldukları proje hakkında genel bilgi vermenin yanı sıra araştırmanın içeriği, kullanılmakta olan metodoloji ve bugüne kadar elde edilen sonuçlar hakkında detaylı bilgiler sundular.
Mayıs 24, 2017

24 Mayıs 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde “Orta Asya’da Dil Politikası: Kazakistan Tecrübesi” Konulu Uluslararası Bilimsel Çalıştay Düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türksoy Bölümü işbirliğiyle 24 Mayıs 2018 tarihinde Almatı’da “Orta Asya’da Dil Politikası: Kazakistan Tecrübesi” konulu uluslararası bilimsel çalıştay gerçekleşti.
Mayıs 26, 2017

25 Mayıs 2017 Tarihinde Orta Asya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Farkhod Aminjonov “Orta Asya Bölgesinin Afganistan’ın Enerji Güvenliğine Katkısı” Konulu Seminer Verdi.

Dr. Farkhod Aminjonov seminerinde ana hatlarıyla Afganistan’ın enerji altyapısının durumu, ülkenin komşu ülkelerle enerji ticareti ve uluslararası bağışçı ülkelerin yardımları ile yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler sundu.
Haziran 2, 2017

1 Haziran 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Prof. Dr. Gulnar Nadirova “Küresel ve Yerel Boyutlarda Yüksek Öğretim Gelişimi Açısından Yeni Eğilimler” Konulu Seminer Verdi.

Prof. Dr. Gulnar Nadirova seminerinde ana hatlarıyla yükseköğretim alanında yeni gelişmeler kapsamında internet üzerinden eğitim ve araştırmalardaki çeşitli yeni uygulamalar, üniversite ve endüstri arasındaki işbirliği ve bu alanda ortak işbirlikleri konuları hakkında detaylı bilgiler sundu.
Haziran 8, 2017

8 Haziran 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Dr. Dauren Aben “Kazakistan’da Sivil Silahlar: Yasal Çerçeve ve Zorluklar” Konulu Seminer verdi.

Dr. Dauren Aben seminerinde ana hatlarıyla sivil silahın tanımı, yasal çerçeve, halkın görüşü ve Kazakistan'da suç olaylarında silah kullanımı oranları hakkında çeşitli bilgiler sundu. Kendisinin de katıldığı Kazakistan’da sivil silahlar konusunda yapılan bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı.
Haziran 19, 2017

19 Haziran 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Tarafından İftar Yemeği Verildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından çeşitli kurum, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ve enstitü çalışanlarına iftar yemeği verildi. İftar yemeği aynı zamanda enstitü müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek ve misafir araştırmacı Doç. Dr. Hayal Ayça Şimşek’in veda yemeği niteliğinde gerçekleşti.