Haberler

Haziran 18, 2020

18 Haziran 2020 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun “Sözlü Tarih Verilerine Göre Kırgızistan Tarihinde 20. Yüzyıl: Önemli Dönüşüm Noktaları” konulu seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasıyla başlayan seminerde Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Kırgızistan’da 20. yüzyılda hangi önemli dönüşümlerin yaşandığını sözlü tarih verileri ve örneklerle anlattı. Kurmangaliyeva Ercilasun, Kırgızistan’ın bugünkü durumunu anlamak için 20. yüzyılı anlamanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Daha çok sözlü tarih kaynaklarının […]
Haziran 23, 2020

Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün 23 Haziran 2020 tarihinde düzenlediği seminerde Avustralya’nın Melbourne Üniversitesi’nden Dr. Tobias Ide “Asya ve Orta Doğu’da COVID-19 Salgını ve Silahlı Çatışma” konulu bir konuşma yaptı.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra söz alan Dr. Tobias Ide, bu imkan dolayısıyla Enstitü’ye teşekkürlerini sundu. Dr. Tobias Ide seminerinde ana hatlarıyla tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgınının Asya ve Orta Doğu’daki mevcut durumu ve olası etkilerinden bahsetti. Dr. Tobias Ide öncelikle dünyada COVID-19 salgınından […]
Haziran 26, 2020

26 Haziran 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Fakültesi tarafından Prof. Dr. Nurlan Kenzheakhmet’in “The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shībānid Dynasty, Rūm (OttomanEmpire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries: from Original Sources” kitabının çevrimici tanıtımı yapıldı.

Prof. Dr. Nurlan Kenzheakhmet tarafından kaleme alınan kitabın tanıtım programına tarih alanında Kazakistan’ın tanınan akademisyenleri ile konuya ilgi duyan Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinden uzmanlar katıldı. Panelin moderatörlüğünü yürüten Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Fakültesi dekanı Doç. Dr. Mendigul Sagatkyzy, kitabı hakkında konuşması için ilk sözü Almanya’nın […]
Eylül 10, 2020

10 Eylül 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Balcan Eşmetova «Türk Yazıtlarındaki Askeri Terimler» konulu seminer verdi.

Balcan Eşmetova seminerin devamında Türk halklarında askeri sistemin güçlü olduğunu yazıtlardan örnekler vererek açıkladı ve devletin temellerinden biri ordu olduğunu vurguladı. Türk halklarının dünyaya tanınılmasında özellikle Türkler’in döneminde gelişmiş bir askeri kültüre sahip olmalarının ve silah üretimindeki yaratıcılıklarının önemli rol oynadığından bahsetti. Seminerin sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. […]
Eylül 18, 2020

18 Eylül 2020 tarihinde Kral Juan Carlos Üniversitesi Hukuk Profesörü ve Paneuropa Genel Sekreteri Prof. Carlos Uriarte Sanchez, “Orta Asya’daki Siyasi Süreçlere Avrupa’dan Bakış” konulu bir seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde ana hatlarıyla Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya ile ilişkilerinin gidişatı konuları değinen Carlos Uriarte Sanchez, bu alanda son zamanlarda önemli gelişmelerin gerçekleşmekte olduğunu dile getirdi. Orta Asya bölgesinin Avrupa için öneminin son birkaç yıl içinde büyük ölçüde […]
Eylül 21, 2020

Türkiye Cumhuriyeti Nur-Sultan Büyükelçisi Sayın Ufuk Ekici, 21 Eylül 2020 tarihinde Almatı ziyareti kapsamında Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Almatı’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Nur-Sultan Büyükelçisi Sayın Ufuk Ekici, Almatı Başkonsolosu Sayın Ali Rıza Akıncı ve konsolosluk personeli ile birlikte Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer Enstitü’nün Uluslararası Kazak-Türk Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda akademik çalışmalarını yürüttüklerini ifade […]
Eylül 24, 2020

24 Eylül 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Nassiba Junayeva “Türk Toplumunda Kadın ve Şefika Gaspıralı” konulu seminer verdi.

Nassiba Junayeva seminerinde ana hatlarıyla Türk toplumundaki kadınların sosyal ve eğitim hayatındaki değişimlerin genelde Türk dünyasındaki yenileşme faaliyetleriyle beraber meydana geldiğine değinerek, Türk toplumundaki aydın kadınların başta gelen örneklerinden Şefika Gaspıralı’nın hayatı hakkında bilgiler sundu. Türk dünyasındaki kadın konusu ele alındığında, öncelikle 20. yüzyılın başlarında Rusya’daki Türk halkları arasında aydınlanmanın […]
Ekim 1, 2020

1 Ekim 2020 tarihinde Nazarbayev Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Uli Schamiloglu “Rusya Federasyonu’ndaki Türk Halklarının Etnik, Kültürel ve Siyasal Geleceği” konulu bir seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde Prof. Dr. Schamiloglu, ana hatlarıyla, Rusya İmparatorluğu’nda yaşayan Türk halklarının tarihte yaşadığı coğrafyalardaki serencamı hakkında araştırmalara ihtiyaç olduğu konusuna değindi. Seminerin devamında Prof. Dr. Uli Schamiloglu 1552 yılında Kazan Hanlığı’nın feth edilmesinden başlayarak Rusya’da yaşayan Türk halklarının […]
Ekim 8, 2020

8 Ekim 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Erkinbek Turgınov “Kazak Türkçesi’ndeki İlk Ders Kitapları ve Beimbet Maylin’in Yeri” konulu seminer verdi.

Erkinbek Turgınov seminerinde ana hatlarıyla 20. yüzyılın başlarındaki Kazakça kitap yayın işinin tarihine değinerek, dönemin Kazak aydınları ve eğitimcilerinin yanı sıra, Ufa, Kazan, Orenburg medreselerinde okuyan Kazak gençlerin de Kazakça ders kitapları yayın işine katılması hakkında bilgi verdi. Kazakça ilk ders kitaplarının yayınlamasının milletin eğitimdeki gelişmesine önemli katkıda bulunduğunu söyleyen […]
Ekim 15, 2020

14-15 Ekim 2020 tarihleri arasında “Enerji Devriminin Ekonomi Politiği” konulu 4. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi (EFE’2020) düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dokuz Eylül işbirliğinde 14-15 Ekim 2020 tarihlerinde “Enerji Devriminin Ekonomi Politiği” ana temalı 4. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi (EFE’2020) düzenlendi. Akademisyenlerin ve uzmanların küresel enerji devrimi konusundaki deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaları için bir platformun oluşturmayı amaçlayan EFE’2020 Kongresi’ne […]